Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy

 pieczą ciastka

Leśnica 20 I 2010 r.