WARSZTATY SZKOLENIOWO - PRODUKCYJNE OŚRODKA

W warsztatach uczymy praktycznej nauki zawodu:

stolarz, murarz, krawiec, ogrodnik.

                                                                                                            budynek warsztatów

 

Dużym zainteresowaniem cieszy się zawód kucharz małej gastronomii.

 

 

Do nauki praktycznej zwodu stolarz posiadamy dobrą bazę warsztatową.

Murarze wykonują podstawowe czynności zawodowe na zajęciach praktycznych.

Ciekawe zajęcia w zawodzie ogrodnik.