Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

 

oferuje dla uczniów i młodocianych pracowników odbywających praktykę

zawodową w zakładach rzemieślniczych naukę w następujących zawodach

3-letnich

 kucharz

 ogrodnik

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie                                           

 sprzedawca

 stolarz

  murarz- tynkarz

  krawiec

 piekarz

 cukiernik

 wędliniarz

 betoniarz-zbrojarz     

 tapicer

 fryzjer

 dekarz

 elektryk

 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 mechanik pojazdów samochodowych

 mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych

 blacharz samochodowy

 

Dla uczniów uczących się w zawodu: stolarz, murarz-tynkarz,

ogrodnik i kucharz zapewniamy praktykę w szkole.

Dla uczniów na tych kierunkach, oraz dla uczniów uczących się zawodu

piekarz i cukiernik nauka wszystkich przedmiotów odbywa się w szkole.

   

Na pozostałych kierunkach uczniowie mają praktyki w zakładach

rzemieślniczych, a w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących.

  Przedmiotów zawodowych uczą się w formie 4-tygodniowego

                               kursu w wymiarze 35 godzin w Centrach Kształcenia Ustawicznego.                             

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dysponuje dobrze przygotowaną kadrą

pedagogiczną oraz dobrze wyposażonymi pracowniami do zajęć

ogólnokształcących i zawodowych, a także odpowiednio przygotowanym

zapleczem do praktycznej nauki zawodu.

 

 

 

 W roku szkolnym 2012/2013 w szkole zawodowej funkcjonuje 5 oddziałów;

uczniowie uczą się w następujących zawodach:

stolarz, murarz-tynkarz, krawiec, tapicer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz,

kucharz małej gastronomii, ogrodnik, sprzedawca, dekarz, elektryk,

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Po zakończeniu szkoły zawodowej uczeń może:

  • przystąpić przed OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

  • przystąpić do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą.