Uczniowie naszego Ośrodka uczestniczą w konkursach, zawodach,

gdzie zdobywają nagrody i odnoszą sukcesy.

Ośrodek posiada dobrą bazę sportową m.in. boisko

z trawiastą sztuczną nawierzchnią. 

 

Na koniec roku szkolnego 2012/2013 wyróżniono następujących uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Listem gratulacyjnym do rodziców:

Agnieszkę Piotrowską  za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Adriannę Malinowską  za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Tomasza Cynara  za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Piotra Szymaszka  za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce

Damiana Steć za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Tomasza Olszewskiego za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Dyplomem:

Gabrielę Piechotę  za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce.

 Piotra Staszyńskiego  za aktywność i udział  w programach  artystyczny.

 Tomasza Cynara za godne reprezentowanie Ośrodka i udział w programach artystycznych.

Marię Mencel za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie

Andrzeja Matrosa za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie

Roksanę Grońską za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Joannę Lewandrowską za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Dominikę Olszok za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Sabinę Stencel za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Daniela Nowickiego za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Pawła Surę za wzorowe postawę uczniowską

 Dyplomem za osiągnięcia sportowe:

Patryka Straszaka

Piotra Szymaszek

    Piotra Staszyńskiego

               Adama Leszcza

                  Andrzeja Matrosa

Dyplomem “Dla najlepszego ucznia w zawodzie” wyróżniono:

 Piotra Szymaszek -  najlepszego ucznia w zawodzie kucharz małej gastronomii.

Tomasza Olszewskiego - najlepszego uczenia w zawodzie stolarz.

 

Na koniec roku szkolnego 2012/2013 wyróżniono następujących uczniów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego

Listem gratulacyjnym do rodziców:

Aurelię Terlecką za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Grażynę Sagan za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Magdalenę Warząską za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Janusza Sęgę za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Dyplomem:

Janusza Sęgę za osiągnięcia sportowe, udział w programach artystycznych oraz za pracę na rzecz szkoły.

Annę Białek za bardzo dobre zachowanie, dobre wyniki w nauce i pracę na rzecz klasy.

Justynę Klimondę za wzorowe zachowanie, dobre wyniki w nauce i godne reprezentowanie szkoły oraz udział w programach artystycznych.

Piotra Migasa za wzorowe zachowanie, dobre wyniki w nauce, sukcesy sportowe, udział w programach artystycznych

oraz za wybitną prospołeczną  postawę w środowisku szkolnym i za pracę na rzecz szkoły.

Adama Biernata za zasługi na  niwie artystycznej i sukcesy sportowe.

Denisa Böhma za osiągnięcia sportowe, udział w programach artystycznych oraz za pracę na rzecz szkoły.

Mateusza Piwońskiego za zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, sukcesy sportowe i udział w programach artystycznych.

 Natalię Biedroń  za sukcesy w nauce i bardzo dobre zachowanie.

Rafała Drzymałę za sukcesy w nauce i bardzo dobre zachowanie.

Patrycję Kusz za dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie i godne reprezentowanie szkoły oraz udział w programach artystycznych.

Grażynę Sagan za sukcesy  w konkursach plastycznych i godne reprezentowanie szkoły oraz udział w programach artystycznych.

Andrzeja Sajdycha za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie i godne reprezentowanie szkoły oraz udział w programach artystycznych.

 Magdalenę Warząską za zaangażowanie w życie klasy i godne reprezentowanie szkoły oraz udział w programach artystycznych.

Aurelię Terlecką za udział w programach artystycznych.

 

 

Na koniec roku szkolnego 2011/2012 wyróżniono następujących uczniów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego

Listem gratulacyjnym do rodziców:

- Piotra Kurpielę- za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

- Alicję Mierzwę - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

- Katarzynę Szczypiór - za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie,

- Patrycję Riczel - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

- Patrycję Lauerman - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

- Patrycję Pisczor - za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

- Natalię Biedroń za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie.

 Aurelię Terlecką za wzorowe zachowanie bardzo i dobre wyniki w nauce.

Janusza Sęgę za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

 

 Dyplomem:

- Ewelinę Bodynek - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

- Piotra Ślimaka -  za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie,

- Ewelinę Bodynek - za zaangażowanie w prace Samorządu Uczniowskiego kółka plastycznego,

- Katarzynę Szczypiór - za zaangażowanie w prace Samorządu Uczniowskiego,

- Alicję Mierzwę - za zaangażowanie w prace Samorządu Uczniowskiego,

- Patryka Straszaka  - za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,

- Justynę Jamnę - za bardzo dobre zachowanie  i dobre wyniki w nauce,

- Joannę Imielę - za bardzo dobre zachowanie,

- Sławomira Tinelta - za dobre wyniki w nauce,

- Ewę Leszczynę – za wzorową frekwencję,

- Weronikę Kuśkę – za dobre wyniki w nauce.

             -   Magdalenę Warząskę za wzorowe zachowanie, dobre wyniki w nauce i godne reprezentowanie szkoły

  -    Grażynę Sagan za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,

  -   Andrzeja Sajdycha za wzorowe zachowanie, dobre wyniki w nauce i godne reprezentowanie szkoły.

 -    Justynę Klimondę bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,

-   Piotra Migasa za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,

 -   Denisa Böhma za zaangażowanie  w pracę społeczną na rzecz SOSW,

-   Adama Sobiecha za  godne reprezentowanie szkoły.

 -   Marzenę Żygadło za godne reprezentowanie szkoły.

 

      Dyplomem za osiągnięcia sportowe wyróżniono:

Piotra Migasa

Adama Sobiecha

Andrzeja Sajdycha

Katarzynę Bodynek

Grażynę Sagan

 

Na koniec roku szkolnego 2011/2012 wyróżniono następujących uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Listem gratulacyjnym:

 

Dominikę Domerecką - za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki.

 Monikę Woźnicę - za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Marzenę Legutko - za  bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Tomasza Olszewskiego za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce,

Damiana Stecia za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce,

Agnieszkę Piotrowską  za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce

Tomasza Cynara za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Damiana Mikosa za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

 

Dyplomem:

Tomasza Samboka - za dobre wyniki w nauce oraz bardzo dobrą frekwencję na zajęciach szkolnych i praktycznych.

Rafała Grochlę - za bardzo dobrą frekwencję na zajęciach szkolnych oraz prace na rzecz klasy.

Marcina Krawczyka - za bardzo dobrą frekwencję na zajęciach szkolnych i praktycznych.

Arnolda Majchrzaka - za dobre wyniki w nauce.

Pawła Surę za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,

Daniela Nowickiego za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,

Denisa Janotę za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce.

 Piotra Szymaszka za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce

Gabrielę Piechotę za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Adriannę Malinowską za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Patryka Straszaka za bardzo dobrą frekwencję i zaangażowanie na zajęciach praktycznych.

Damiana Mikosa za zaangażowanie na zajęciach praktycznych.

 

Dyplomem “Dla najlepszego ucznia w zawodzie”:

Marzenę Legutko- najlepszej uczennicy w zawodzie ogrodnik w klasie II.

Tomasza Jóźwiaka - najlepszego ucznia w zawodzie ogrodnik w klasie II.

Dominikę Domerecką - najlepszej uczennicy w zawodzie kucharz małej gastronomii  w klasie II.

Piotra Szymaszka - najlepszego ucznia w zawodzie kucharz małej gastronomii w klasie I.

Wiktorię Mazur – najlepszej uczennicy w zawodzie kucharz małej gastronomii w klasie I.

Tomasza Olszewskiego – najlepszego ucznia w zawodzie stolarz w klasie I.

 

Dyplomem za osiągnięcia sportowe:

Adriannę Malinowską

Ireneusza Kupca

Sebastiana Niechcioła

Amandę Gawlik

Monikę Woźnica

 

Tomasz Olszewski, Piotr Staszyński, Dominika Domerecka, Sabina Rojek, Dorota Poloczek, Grzegorz Iwanek,

Aurelia Terlecka, Magdalena Warząska, Patrycja Kusz, Grażyna Sagan, Marzena Żygadło, Piotr Oleszkiewicz ,

Patrycja Lauerman, Patrycja Riczel, Joanna Imiela, Sławomir Tinelt, Justyna Klimonda, Patrycja Jałowy,

Mateusz Piwoński, Piotr Migas, Denis Bӧhm zajęli I miejsce na VIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Namysłowie

pod opieką Danuty Kolender i Ewy Przybyłek - Prus.

 

Osiągnięcia uczniów w SOSW Leśnica w roku szkolnym 2011-2012 I semestr

L.p.

Nazwa konkursu olimpiady itp.

Imię i Nazwisko

Zajęte miejsce

Organizator

Opiekun

1

ŚWIATOWE LETNIE ŚWIATOWE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH
W ATENACH

Patrycja Mańka


 

Krzysztof Selcer

II m poręcze asymetryczne

III m skok

III m pięciobój lekkoatletyczy

Special Olimpics Greece

Tomasz Siciak

2

DZIEŃ GODNOŚCI
W KĘDZIERZYNIE
-KOŹLU

Klasy PDP i ZET

 

Olimpiady Specjalne Polska

- Opolskie

Tomasz Siciak

Kubiszok Ewa

Reczek Joanna

3

I FORUM OLIMPIAD
SPECJALNYCH „BARWY OLIMPIAD”
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Klasy PDP i ZET

 

Olimpiady Specjalne Polska

-Opolskie

Tomasz Siciak

Kubiszok Ewa

Walichowski Marek

4

OPOLSKI  MITYNG W PŁYWANIU OLIMPIAD SPECJALNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Mańka Mateusz

Załanowski Paweł

Sajdych Andrzej

Sobiech  Adam

II 50 m  dow
I  25 m klas
I 15 m  dow
 

III 50 m  dow
IV 25 m klas
II 50 m  klas
II 50 m dow

Olimpiady Specjalne Polska
-Opolskie
/ Krzyś/

Tomasz Siciak

Kubiszok Ewa

Walichowski Marek

5

OPOLSKI DZIEŃ TRENINGOWY AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ    
W ŚRODOWISKU WODNYM OLIMPIAD
SPECJALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Socha Mateusz

Gajda Katarzyna

Sawkiewicz Wojciech

Szczepaniak Łukasz

Za udział

Olimpiady Specjalne Polska
-Opolskie
/
Krzyś/

Lipert Łukasz

Tomasz Siciak

Kubiszok Ewa

Walichowski Marek

6

WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA BADMINTONA
W GŁUBCZYCACH

Lauerman Patrycja
Bodynek Katarzyna
Cielontko Robert

Libigocki Tomasz

Niechcioł Sebastian

II m
IV m

II m
III m
III m
zespołowo: II m

SOSW

Głubczyce

Tomasz Siciak

7

VIII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA

W KRĘGLARSTWIE
W LUBINIE

Jackowiak Martyna

Hanel Bartosz

X m
zespołowo

 

Walichowski Marek

8

OPOLSKI MITYNG
W HOKEJU HALOWYM OLIMPIAD SPECJALNYCH

Laska Patryk
Grochla Rafał
Kaczmarczyk Andrzej

Sambok Tomasz
Mateusz Mańka
Michał Jakisch
Krzysztof Kołdrzak

II miejsce

Olimpiady Specjalne Polska
-Opolskie
/Smerfy/

Lipert Łukasz
Marek Walichowski

9

IX OPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI OLIMPIAD SPECJALNYCH
W GŁOGÓWKU

Kaczmarczyk Andrzej
Kołdrzak Krzysztof
Laska Patryk
Selcer Krzysztof
Grochla Rafał
Mańka Mateusz
Załanowski Paweł
Jakisch Michał

V miejsce

Olimpiady Specjalne Polska
-Opolskie
/Promyk/

Lipert Łukasz

10

OPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI ZUNIFIKOWANEJ OLIMPIAD SPECJALNYCH

W GŁOGÓWKU

Kaczmarczyk Andrzej
Kołdrzak Krzysztof
Laska Patryk
Selcer Krzysztof
Grochla Rafał

III miejsce

Olimpiady Specjalne Polska
-Opolskie
/Promyk/

Lipert Łukasz

11

DNI AKTYWNOŚCI SPORTOWO
-REKREACYJNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRWANYCH, EDYCJA I – BOWLING-OPOLE 2011

Zajdel Rober
Sambok Tomasz
Grochla Rafał
Sura Paweł

I m drużynowo    

 

Lipert Łukasz

12

MAKROREGIONALNY TURNIEJ SPORTÓW ZUNIFIKOWANYCH
W STRZELCACH OPOLSKICH

Wojewoda Agnieszka

Mańka Patrycja

Czaja Anna

Gawlik Amanda

Lauerman Patrycja


 

I m drużynowo

Olimpiady Specjalne Polska
-Opolskie
/Karlusy, Krzyś/

Tomasz Siciak

Kubiszok Ewa

Walichowski Marek

13

OPOLSKI MITYNG
W NARCIARSTWIE BIEGOWYM, ZJAZDOWYM
I BIEGACH NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH OLIMPIAD SPECJANYCH

W ZAKOPANEM

Wojewoda AgnieszkaMańka Patrycja


Czaja Anna
Gawlik AmandaMichał JakischVanessa BartniakPatryk Laska
Mateusz Mańka
 

Robert Cielontko


Krzysztof Kołdrzak
 

Ostopieńko MarzenaTinelt Anna

I m rakiety śn.
I m zjazd swobodny


 

III m 100 m rakiety śnieżne
III zjazd swobodny

I m  slalom specjalny
I m salalom gigant

I m 50 m rakiety snieżne

I m 50 m rakiety snieżne
I m zjazd swobodny

I m 50 m rakiety snieżne
II m zjazd swobodny

III m slalom gigant
III m slalom specjalny

III m 50 m rakiety snieżne
III m zjazd swobodny

II m slalom gigant
II m slalom specjalny

II m slalom gigant
II m slalom specjalny

II m 50 m rakiety snieżne

I m 50 m rakiety snieżne

Olimpiady Specjalne Polska
-Opolskie
/Karlusy, Krzyś/

Tomasz Siciak

Kubiszok Ewa

Walichowski Marek

14

VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BADMINTONA OS
W TRZCIANCE

Czaja Anna

Kaczmarczyk Andrzej

Lauerman Patrycja

III m, IIm,
III m, IIIm
II m, II m

Olimpiady Specjalne Polska
-Wielkoposkie Poznań

Tomasz Siciak

15

OPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  OLIMPIAD SPECJALNYCH
W GŁUBCZYCACH

Kupka Mariusz

Zajdel Robert

Czaja Anna

I m

III m

III m

Olimpiady Specjalne Polska
-Opolskie
/Jeżyk/

Tomasz Siciak

16

SPOTKANIE REPREZENTACJI OLIMPIAD SPECJALNYCH - POLSKA Z PANIĄ PREZYDENTOWĄ MARIĄ KOMOROWSKĄ

Mańka Patrycja

 

Kancelaria Prezydenta RP

Tomasz Siciak

16

SPOTKANIE REPREZENTACJI OLIMPIAD SPECJALNYCH- POLSKA
Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
JÓZEFEM SEBESTĄ

Patrycja Mańka
Krzysztof Selcer
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Tomasz Siciak

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SEMESTR II

L.p

NAZWA KONKURSU

ZAWODÓW ITP.

       Imię i Nazwisko

      Zajęte

       miejsce

Organizator

        Organizator

 

        Opiekun

1

OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ BADMNITONA OLIMPIAD

SPECJALNYCH

W TRZCIANCE

Czaja Anna

Lauerman Patrycja

Kaczmarczyk
Andrzej

gra poj. – III m

gra podwójna – I m

gra poj. – II m

gra podwójna – I m

gra poj. – III m

gra podwójna – I m

Olimpiady Specjalne

 Polska
– Wielkopolskie Poznań

Siciak Tomasz

2

VIII OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH

- WISŁA

-KIELCE,

SKARŻYSKO-KAMIENNA

Tinelt Anna

Bartniak Wanessa

Kołdrzak Krzysztof

Czaja Anna

Migas Piotr

Bieg na rakietach śnieżnych

50m – II m

100m – II m

50m – II m

100m – III m

100m – I m

200m – I m

Za udział

Łyżwiarstwo

500 m – III m

777m – III m

1000 m – II m

Olimpiady Specjalne

 Polska
– Beskidzkie

Olimpiady Specjalne

Polska
- Świętokrzyskie

Siciak Tomasz

Ewa Kubiszok

Siciak Tomasz

Walichowski Marek

3

VII

OGÓLNOPOLSKI MITYNG PŁYWACKI OLIMPIAD SPECJALNYCH

W RYBNIKU

Załanowski Paweł

Mańka Mateusz

15 m z asystą – I m

25 m ze sprzętem–III m

25 m st. klas. – I m

50 m st. dow. – IV m

Olimpiady Specjalne

 Polska
- Śląskie

Siciak Tomasz

4

VIII OPOLSKI  TURNIEJ
BADMINTONA

 OLIMPIAD SPECJALNYCH

W LEŚNICY

Agnieszka
Wojewoda

Patrycja
Lauermann

Andrzej
Kaczmarczyk

Patryk Laska

Arnold Majchrzak

IV m

I m

III m

I m

II m

Olimpiady Specjalne

 Polska-Opolskie,

SOSW Leśnica

Tomasz Siciak

Kubiszok Ewa

Walichowski Marek

5

GALA NAJLEPSI

Z NAJLEPSZYCH

W ZDZIESZOWICACH

Anna Czaja

Selcer Krzysztof

Mańka Patrycja

Lauerman Patrycja

Grochla Rafał

Za udział

 

Kubiszok Ewa

Siciak Tomasz

Walichowski Marek

Lipert Łukasz

6

V OPOLSKI  MITYNG

GIMNASTYCZNY

OLIMPIAD SPECJALNYCH

W NYSIE

Tinelt Anna

Wojewoda

Agnieszka

Laska Patryk

Równoważnia-III m

Ćw.wolne – II m

Skok – II m

Równoważnia-IIIm

Ćw.wolne- IIm

Skok – IIIm

Ćw.zwinnościowe- I m

Skok – Im

Olimpiady Specjalne

Polska
- Opolskie

Siciak Tomasz

Kubiszok Ewa

7

I OTWARTY MEMORIAŁ
PŁYWACKI

OLIMPIAD SPECJALNYCH KU CZCI
JANA PAWŁA II

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Malinowska Adriana

Pyziak Roksana

Migas Piotr

Sobiech Adam

Udział w sztafecie

Olimpiady Specjalne

 Polska

- Opolskie

Siciak Tomasz

Kubiszok Ewa

Walichowski Marek

Wiener Anita

8

PROGRAM TRENINGU
AKTYWNOŚCI
MOTORYCZNEJ MATP
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Socha Mateusz

Marzec Andrzej

Stolc Karol

Gajda Katarzyna

Udział

Olimpiady Specjalne

 Polska
- Opolskie

Kubiszok Ewa

Wiener Anita

9

VII OPOLSKI MITYNG
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

OLIMPIAD SPECJALNYCH

W RASZOWEJ

Bartniak Wanessa

Kaczmarczyk
Magda

Selcer Krzysztof

Kaczmarczyk
Andrzej

Porada Aleksander

Simiński Daniel

800m - I m

800m – III m

1600m – I m

800m – I m

800m – II m

2400m – II m

Olimpiady Specjalne

Polska
- Opolskie,

SOSW Leśnica

Siciak Tomasz

Kubiszok Ewa

Walichowski Marek

Wiener Anita

Gruszkowska Ewelina

Knet Karina

Janiszewski Przemek

10

WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA
W  BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
W RASZOWEJ

Malinowska Adriana

Hanel Bartosz

Leszcz Adam

Cielontko Robert

Libigocki Tomasz

Sęga Janusz

Woźnica Monika

Konopka Rafał

Klugius Adam

Jóźwiak  Tomasz

1600m – III m

3000m – II m

Udział

SOSW Leśnica

Siciak Tomasz

Kubiszok Ewa

Walichowski Marek

Wiener Anita

Gruszkowska Ewelina

Knet Karina

Janiszewski Przemek

11

OPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KOBIETI MĘŻCZYZN OLIMPIAD SPECJALNYCH W Kędzierzynie-Koźlu

Ostopieńko

Marzena

Wojewoda
Agnieszka

Mańka Patrycja

Kaczmarczyk
Magda

Gawlik Amanda

Woźnica Monika

Czaja Anna

Kaczmarczyk
Andrzej

Laska Patryk

Zajdel Robert

Jakisch Michał

Rypala Tomasz

Sajdych Andrzej

II m – drużynowo

III m - drużynowo

Olimpiady Specjalne

Polska

- Opolskie

Siciak Tomasz

Kubiszok Ewa

12

XIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ

PIŁKI NOŻNEJ OLIMPIAD

 SPECJALNYCH

W ŁODZI

Kaczmarczyk
Andrzej

Kołdrzak Krzysztof

Grochla Rafał

IV m - drużynowo

Olimpiady Specjalne

Polska
- Łodzkie

Kubiszok Ewa

13                                               

WOJEWÓDZKI TURNIEJ RINGO

W LEŚNICY

Woźnica Monika

Kupiec Ireneusz

Godula Tomasz

Bodynek Katarzyna

Poloczek Dorota

IIIm, II –mixt

IIIm, II –mixt

II m

V m

IV m

SOSW Leśnica

Siciak Tomasz

Walichowski Marek

Kubiszok Ewa

Wiener Anita

Gruszkowska Ewelina

Knet Karina

Janiszewski Przemek

Hajduk Bogdan

14

X OPOLSKI MITYNG W JEŹDZIE
NA ROLKACH OLIMPIAD

 SPECJALNYCH OPOLE

Madalena Kaczmarczyk

 

Bartniak Wanessa

 

Kołdrzak Krzysztof

 

Migas Piotr

1 miejsce - 100m, 3m..-300m

4 miejsce -500m

2miejsce-100m.,

3 m- 200m

1 miejsce-100m,  

2m - 300m  

3miejsce - 500m,

4m - 1000m

Olimpiady Specjalne

Polska

- Opolskie

Ewa Kubiszok

15

MISTRZOSTWA

WOJEWÓDZTWA

W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT

Monika Woźnica
Katarzyna Bodynek
Teresa Cichon
Gabriela Piechota
Czaja Anna


2 miejsce

SOSW Leśnica

Siciak Tomasz
Kubiszok Ewa
Walichowski Marek

16

IV OPOLSKI TURNIEJ TENISA

 ZIEMNEGO OLIMPIAD
SPECJALNYCH

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Grażyna Sagan
Sebastian Niechcioł

I miejsce
I miejsce

Olimpiady Specjalne

Polska

- Opolskie

Marek Walichowski

17

SZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Wojewoda

Agnieszka

Mańka Patrycja

Czaja Anna

Tinelt Anna

Kowalczyk Angelika

Bartniak Wanessa

Sawkiewicz
Wojciech

Stolc Karol

Socha Mateusz

Zajdel Robert

Laska Patryk

Kaczmarczyk
Andrzej

Garbas Marcin

Jakisch Michał

Mańka Mateusz

Cielontko Robert

Sprancel Mateusz

Świtała Janusz

Glińska Angelika

Czaja Dorota

Jackowiak Martyna

I miejsce 

 

II miejsce

III miejsce

I miejsce

II miejsce

III miejsce

I miejsce


II miejsce

III miejsce

I miejsce

II miejsce

III miejsce


I miejsce

II miejsce

III miejsce

I miejsce

II miejsce

III miejsce

I miejsce

II miejsce

III miejsce

SOSW Leśnica

Siciak Tomasz

Kubiszok Ewa

Walichowski Marek

Lipert Łukasz

 

 

Na koniec roku szkolnego 2010/2011 wyróżniono następujących uczniów Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego

 

Listem gratulacyjnym:

 

Weronikę Dudę za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Edytę Piechotę za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Stefanię Suhs za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Anitę Klajner za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Wiolettę Słomską za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Rafała Straszaka - za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Patrycję Riczel - za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Piotra Kurpielę - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Katarzynę Szczypiór - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

 

Dyplomem:

 

Wiolettę Słomską za pracę w kółku plastycznym i reprezentowanie szkoły w konkursach plastycznych.

Dorotę Łyszczek za osiągnięcia sportowe.

Alicję Mierzwę - za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Piotra Ślimaka - za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Ewelinę Bodynek - za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Katarzynę Jaworską - za bardzo dobre zachowanie i sukcesy sportowe.

Katarzynę Szczypiór - za osiągnięcia artystyczne i udział w życiu kulturalnym szkoły oraz sukcesy sportowe.

Ewelinę Bodynek - za osiągnięcia artystyczne i udział w życiu kulturalnym szkoły oraz sukcesy sportowe.

Alicję Mierzwę za udział w życiu kulturalnym szkoły praz sukcesy sportowe.

Joannę Imielę - za bardzo dobre zachowanie i udział w życiu kulturalnym szkoły.

Justynę Jamnę - za udział w życiu kulturalnym szkoły.

Martynę Kamińską - za bardzo zachowanie.

Patrycję Lauerman - za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce..

Patrycję Lauerman - za osiągnięcia sportowe i aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły.

 Patrycję Pisczor - za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce.

Patrycję Pisczor - za aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły i pomoc wychowawcy klasy.

Rafała Straszaka - za aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły.

Sławomira Tinelta- za wzorową frekwencję i bardzo dobre zachowanie.

 

        Na koniec roku szkolnego 2010/2011 wyróżniono następujących uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 

Listem gratulacyjnym:

1.      Damiana Mikosa za  bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

2.      Dominikę Domerecką za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce

3.      Alinę Śmigielską za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

4.      Monikę Woźnicę za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

5.      Arnolda Majchrzaka za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie.

Dyplomem :

1.      Monikę Woźnicę za wzorową frekwencje oraz aktywność na forum szkoły.

2.      Dominikę Domerecką za bardzo dużą aktywność na forum klasy i szkoły.

3.      Amandę Gawlik za aktywność na forum klasy i szkoły.

4.      Marzenę Legutko za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce, oraz aktywność na forum klasy i szkoły.

5.      Rafała Grochlę za bardzo dobre zachowanie i pracę na rzecz klasy.

6.      Marcina Krawczyka za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobrą frekwencję.

7.      Tomasza Samboka za bardzo dobre zachowanie i nienaganną frekwencję.

 

Dyplomem “Dla najlepszych uczniów w zawodzie”

1.      Damiana Mikosa- najlepszego ucznia w zawodzie murarz.

2.      Dominikę Domerecką- najlepszego ucznia w zawodzie kucharz małej gastronomii

3.      Monikę Woźnicę- najlepszego ucznia w zawodzie kucharz małej gastronomii.

4.      Alinę Śmigielską- najlepszego ucznia w zawodzie kucharz małej gastronomii.

 

Dyplomem za osiągnięcia sportowe :

1.    Patryka Straszaka

2.     Ireneusza Kupca

3.    Alinę Śmigielską

4.    Monikę Woźnicę

5.    Tomasza Jóźwiaka

6.    Arnolda Majchrzaka

7.    Kamila Szopę

 

L.p

Nazwisko i imię

Nazwa konkursu olimpiady itp.

Zajęte miejsce

Organizator

Opiekun

Klasa

1.

Selcer  Krzysztof

 

 

 

 

 

 

Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Warszawie 18-24.09.2010

 

 

 

 

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w lekkiej atletyce

 

Opolski Mityng w lekkiej atletyce Olimpiad Specjalnych

 

 

 

Opolski Turniej Olimpiad Specjalnych  w piłce nożnej mężczyzn

 

I miejsce w jeździe szybkiej na wrotkach na dyst 500m

 

II miejsce w jeździe szybkiej na wrotkach na dyst 300m

 

IV miejsce w sztafecie jeździe szybkiej na wrotkach 2x100m

 

 

Skok wzwyż I miejsce

 

Sztafeta 4x100m I miejsce3

 

 

 

5-bój  I miejsce

 

 

 

II miejsce

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiady Specjalne Polska Opolskie

 

 

 

 

 

SOSW Namysłów

 

 

 

 

Olimpiady Specjalne Polska Opolskie

 

 

Olimpiady Specjalne Polska Opolskie

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Siciak

I PDP

2.

 

Regionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych Kędzierzyn-Koźle

I

 

Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie

 

 

 

3.

Krzysztof Kołdrzak

Paweł Załanowski

Michał Jakisch

Andrzej Kaczmarczyk

 

Zbigniew Radoń

Piłka koszykowa zunifikowana

-I Ssesja treningowa-

Strzelce Opolskie

II sesja treningowa -Zawadzkie

 

 

 

 

 

 

 

V miejsce

 

 

 

 

 

Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie

 

 

 

 

 

Łukasz Lipert

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sebastian Niechcioł

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w badmintonie w Głubczycach

Indywidualnie miejsce

 

SOSW Głubczyce

Tomasz Siciak

 

5

Martyna Jackowiak

Krzysztof Szegda

Dorota Łyszczek

Zbigniew Radoń

 

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie PTSS „Sprawni Razem”

Drużynowo IX miejsce

ZSS Lubin, Stowarzyszenie „A tacy sami” przy ZSS Lubin

Marek Walichowski

 

6

Martyna Jackowiak

 

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie PTSS „Sprawni Razem”

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w badmintonie w Głubczycach

 

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Piłce Koszykowej  dziewcząt w Opolu

 

Idywidualnie XI miejsce

 

 

Indywidualnie miejsce

 

 

 

 

 

III miejsce

ZSS Lubin, Stowarzyszenie „A tacy sami” przy ZSS Lubin

 

 

SOSW Głubczyce

 

 

 

ZSS Opole

Marek Walichowski

 

 

 

 

Tomasz Siciak

 

 

 

Łukasz Lipert

IGim

7

Krzysztof Szegda

 

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie PTSS „Sprawni Razem”

 

Idywidualnie XII miejsce

 

 

ZSS Lubin, Stowarzyszenie „A tacy sami” przy ZSS Lubin

Marek Walichowski

I Gim

8

Dorota Łyszczek

 

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie PTSS „Sprawni Razem”

 

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w badmintonie w Głubczycach

 

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w tenisie stołowym

 

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

 

Idywidualnie V miejsce

 

 

 

 

Indywidualnie I miejsce

 

 

 

 

 

I miejsce

 

 

 

I miejsce

 

ZSS Lubin, Stowarzyszenie „A tacy sami” przy ZSS Lubin

 

 

 

 

 

 

SOSW Głubczyce

 

 

 

 

SOSW Leśnica

Marek Walichowski

 

 

 

Tomasz Siciak

II ULO

9

Zbigniew Radoń

 

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie PTSS „Sprawni Razem”

\

 

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w badmintonie w Głubczycach

 

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w biegach przełajowych

 

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w lekkiej atletyce

Idywidualnie V miejsce

 

 

 

 

Indywidualnie II miejsce

 

 

 

 

II miejsce

 

 

 

 

 

II miejsce w biegu na 1500 m

ZSS Lubin, Stowarzyszenie „A tacy sami” przy ZSS Lubin

 

 

 

SOSW Głubczyce

 

 

 

 

SOSW Leśnica

 

 

 

SOSW Namysłów

Marek Walichowski

 

 

 

 

Tomasz Sixciak

II b

10

Agnieszka Wojewoda

Patrycja Mańka

Karolina Malinowska

Adriana Malinowska

 Martyna Jackowiak

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Piłce Koszykowej  dziewcząt w Opolu

 

 

III miejsce

ZSS Opole

 

Łukasz Lipert

 

11

Krzysztof Kołdrzak

Paweł Załanowski

Michał Jakisch

Andrzej Kaczmarczyk

Regionalny Turniej Koszykówki Zunifikowanej Mężczyzn Olimpiad Specjalnych Głogówek

 

 

 

V miejsce

Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie

 

Łukasz Lipert

 

12.

Tomasz Jóźwiak

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w badmintonie w Głubczycach

 

Indywidualnie  miejsce

 

SOSW Głubczyce

 

 

13.

Piotr Migas

Regionalne zawody Olimpiad Specjalnych w jeździe szybkiej na łyżwach

 

Opolski mityng Olimpiad Specjalnych w trójboju siłowym

500 i 1000m –I miejsce

 

 

 

 

I miejsce

 

 

 

Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie

 

 

14.

Alina Śmigielska

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w lekkiej atletyce

 

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

 

Pchnięcie kulą I miejsce

 

Sztafeta 4x100m I miejsce

 

I miejsce

 

 

 

SOSW Namysłów

 

 

 

SOSW Leśnica

 

 

15.

Arnold Majchrzak

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w lekkiej atletyce

400m I miejsce

 

Sztafeta 4x100 I miejsce

 

 

SOSW Namysłów

 

 

 

16.

Kamil Szopa

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w lekkiej atletyce

 

 

Pchnięcie kulą I miejsce

 

SOSW Namysłów

 

 

 

17.

Patryk Straszak

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w lekkiej atletyce

Skok wzwyż II miejsce

 

Sztafeta 4x 100m I miejsce

 

 

SOSW Namysłów

 

 

 

18.

Dominika Domeredzka

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w lekkiej atletyce

 

Pchnięcie kulą IV miejsce

 

SOSW Namysłów

 

 

 

19.

Katarzyna Szczypiór

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w lekkiej atletyce

 

 

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

 

100m               IV miejsce

 

Skok w dal IV miejsce

 

 

 

I miejsce

 

SOSW Namysłów

 

 

 

SOSW Leśnica

 

 

 

20.

Jarosław Trefoń

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w lekkiej atletyce

100m  I miejsce

 

Rzut oszczepem II miejsce

 

Sztafeta 4x100m I miejsce

 

 

 

 

SOSW Namysłów

 

 

 

21.

Adriana Malinowska

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w lekkiej atletyce

 

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

 

400m II miejsce

Sztafeta 4x199m II miejsce

 

 

I miejsce

 

 

 

SOSW Namysłów

 

 

 

SOSW Leśnica

 

 

 

22.

Monika Wożnica

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w lekkiej atletyce

 

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

 

Opolski Turniej piłki nożnej dziewcząt  Olimpiad Specjalnych

 

 

800 m III miejsce

 

 

 

 

I miejsce

 

 

I miejsce

 

SOSW Namysłów

 

 

 

 

SOSW Leśnica

 

 

Olimpiady Specjalne Polska Opolskie

 

 

 

23.

Małgorzata Pyrzyk

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w lekkiej atletyce

Skok wzwyż I miejsce

 

!00 m  III miejsce

 

Sztafeta 4x100 II miejsce

SOSW Namysłów

 

 

 

24.

Robert Cielontko

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w tenisie stołowyme w Głubczycach

 

 

 

 

IV miejsce

 

 

 

SOSW Głubczyce

 

 

 

25.

Patrycja Lauerman

Regionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych Kędzierzyn-Koźle

 

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w badmintonie w Głubczycach

 

 

 

I miejsce

 

 

 

IV miejsce

Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych polska-Opolski

 

SOSW Głubczyce

 

 

26.

Katarzyna Jaworska

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

 

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w biegach przełajowych

 

 

 

I miejsce

 

 

 

II miejsce

 

 

 

SOSW Leśnica

 

 

26.

Katarzyna Bodynek

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w tenisie stołowym w Głubczycach

 

 

 

Indywidualnie IV miejsce

 

SOSW Głubczyce

 

 

27.

Ireneusz Kupiec

Mistrzostwa Województwa  Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w tenisie stołowym w Głubczycach

 

 

 

Indywidualnie II miejsce

 

 

SOSW Głubczyce

 

 

 

 

 

 

Zespół Pedagogiczny Szkoły Zawodowej i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego

wyróżnił w I semestrze roku szkolnego 2009/2010:

1.             Katarzynę Szczypiór za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce,

2.             Patrycję Riczel za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce,

3.             Sylwestra Dziedzica za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce,

4.             Patrycję Pisczor za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

1.      Magdalenę Warząskę za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,

2.      Karolinę Węgiel za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce,

3.      Andrzeja Sajdycha za 100% frekwencję,

4.      Aurelię Terlecką za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,

5.      Patrycję Riczel za zaangażowanie w programach artystycznych,

6.      Joannę Imielę za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce oraz za zaangażowanie w programach artystycznych,

7.      Marcina Hrankowskiego za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,

8.      Rafała Straszaka za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,

9.      Natalię Franczak za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,

10.  Marcina Błocha jako najpopularniejszego ucznia w klasie,

11.  Sławomira Tinelta za bardzo dobrą frekwencję,

12.  Paulinę Kościelską za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,

13.  Dorotę Łyszczek za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,

14.  Anitę Klajner za wzorowe  zachowanie i dobre wyniki w nauce,

15.  Edytę Piechotę za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,

16.  Wiolettę Słomską za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,

17.  Barbarę Zawalich za bardzo dobre zachowanie i bardzo dobrą frekwencję,

18.  Weronikę Dudę za bardzo dobre zachowanie,

19.  Martynę Kamińską za bardzo dobre zachowanie,

20.  Agatę Skowronek za bardzo dobre zachowanie,

21.  Stefanię Sus za bardzo dobre zachowanie,

22.  Janusza Sęgę za wzorowe zachowanie, dobre wyniki w nauce, za zaangażowanie na zajęciach praktycznej nauki zawodu,

      oraz za aktywność na rzecz szkoły,

23.  Grzegorza Iwanka za aktywność na rzecz szkoły,

24.  Patrycję Jałowy za aktywność na rzecz szkoły,

25.  Marka Grochlę za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,

26.  Kamila Rawskiego za zaangażowanie w czasie zajęć praktycznej nauki zawodu.

27.  Natalię Franczak za zaangażowanie w czasie zajęć praktycznej nauki zawodu.

28.  Marcina Hrankowskiego za zaangażowanie w czasie zajęć praktycznej nauki zawodu.

1.      Mateusza Dudka jako najlepszego ucznia w zawodzie murarz.

2.      Piotra Migasa jako najlepszego ucznia w zawodzie kucharz małej gastronomii.

3.      Grzegorza Iwanka jako najlepszego ucznia w zawodzie ogrodnik.

1.             Adama Sobiecha

2.             Zbigniewa Radonia

3.             Piotra Migasa

4.             Damiana Michalskiego

5.             Dorotę Łyszczek

6.             Mateusza Kołodzieja

Inne osiągnięcia naszych uczniów:

·        Uczniowie szkoły zawodowej, liceum oraz zespołu szkół pod opieką p. E. Przybyłek i p. D. Kolender zdobyli wyróżnienie

      w VI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „KOLĘDUJMY RAZEM” w Namysłowie.

·        Adam Sobiech zdobył 2 srebrne medale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Letniej Olimpiad Specjalnych.

·        Damian Michalski zajął V miejsce na Ogólnopolskich Mistrzostwach w Kręglarstwie „Sprawni Razem”.

·        II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Siatkowej .

·        Dorota Łyszczek zajęła I miejsce w Wojewódzkim Turnieju w Tenisie Stołowym.

      oraz V miejsce na Ogólnopolskich Mistrzostwach w Kręglarstwie „Sprawni

                        Razem”.

 

Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2008/2009:

Nauczyciele wychowania fizycznego organizowali wyjazdy na różnego rodzaju zawody, na których nasi uczniowie osiągali różnego rodzaju sukcesy:

Sebastian Hnatów- III miejsce w pchnięciu kulą w Wojewódzkiej Spartakiadzie L.A, oraz II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Koszykowej,

Piotr Dziedzic- I miejsce w rzucie oszczepem w Wojewódzkiej Spartakiadzie L.A, oraz II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Koszykowej,

Dariusz Głowania- II miejsce w biegu na 800m w Wojewódzkiej Spartakiadzie L.A,

Barbara Głowania- II miejsce w biegu na 800m w Wojewódzkiej Spartakiadzie L.A,

Justyna Malcharczyk- III miejsce w biegu na 400m w Wojewódzkiej Spartakiadzie L.A,

Kołodziej Mateusz- II miejsce w wojewódzkim turnieju piłki koszykowej

Sowa Mateusz- II miejsce w wojewódzkim turnieju piłki koszykowej

Bohm Denis- II miejsce w wojewódzkim turnieju piłki koszykowej

Władysław Radoń- I miejsce w biegu na 400m i II miejsce w skoku wzwyż w wojewódzkiej spartakiadzie L.A., II miejsce w wojewódzkim turnieju piłki koszykowej

Michalski Damian- II miejsce w wojewódzkim turnieju piłki koszykowej

 

Zespołowe osiągnięcia: III miejsce w wojewódzkim turnieju w tenisie stołowym, V miejsce w wojewódzkim turnieju piłki nożnej,

II miejsce w wojewódzkim turnieju w piłce koszykowej, II miejsce chłopców starszych i III miejsce dziewcząt starszych w wojewódzkiej spartakiadzie L.A.,

 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2007/2008.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego organizowali wyjazdy na zawody rangi wojewódzkiej

i krajowej, na których uczniowie osiągnęli sporo sukcesów:

 

l.p

Nazwisko i Imię

osiągnięcie

Rodzaj zawodów

1

Greń Arkadiusz

2 miejsce

 

2 miejsce-bieg na 100 m

3 miejsce w rzucie oszczepem

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Halowej Piłce Nożnej

 

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Lekkiej Atletyce

2

Laska Marian

2 miejsce

1 miejsce

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Halowej Piłce Nożnej

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Koszykówce

3

Radoń Władysław

2 miejsce

1 miejsce

2 miejsce

1 miejsce w skoku wzwyż

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Halowej Piłce Nożnej

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Koszykówce

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Piłce Siatkowej

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Lekkiej Atletyce

4

Dziedzic Sylwester

2 miejsce

 

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Halowej Piłce Nożnej

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Pływaniu

5

Dobosz Rafał

2 miejsce

1 miejsce

2 miejsce

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Halowej Piłce Nożnej

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Koszykówce

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Piłce Siatkowej

 

6

Dziedzic Piotr

2 miejsce

1 miejsce

3 miejsce w skoku w dal

 

1 miejsce indywidualnie

 i w grze deblowej

2 miejsce

 

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Tenisie Stołowym

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Koszykówce

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Lekkiej Atletyce

 

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Ringo

 

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Piłce Siatkowej

 

7

Lazar Waldemar

1 miejsce

1 miejsce w grze deblowej

2 miejsce

 

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Biegach Przełajowych

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Ringo

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Lekkiej Atletyce

8

Michalski Damian

1 miejsce

 

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Koszykówce

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Pływaniu

9

Dudek Mateusz

1 miejsce w biegu na 1500 m

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Lekkiej Atletyce

10

Hnatów Sebastian

1 miejsce w biegu na 400 m

1 miejsce w pchnięciu kulą

 

1 miejsce

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Lekkiej Atletyce

 

 

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Koszykówce

 

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Pływaniu

11

Haza Łucja

2 miejsce w rzucie oszczepem

1 miejsce w biegu na 100m

1 miejsce w sztafecie 4x100m

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Lekkiej Atletyce

12

Grzeszczak Ewelina

2 miejsce

 

2 miejsce w biegu na 400m

1 miejsce w sztafecie 4x100m

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Tenisie Stołowym

 

Mistrzostwa Województwa PTSS „Sprawni Razem” w Lekkiej Atletyce

         Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w Przeglądzie Twórczości Artystycznej organizowanym przez Internat. 

Osiągnięcia naszych uczniów w roku szkolnym 2006/2007. 

·        14 miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych w Rybniku za gazetkę ”Szkolne Echo” (na 253 uczestników),

Nauczyciele wychowania fizycznego organizowali wyjazdy na zawody rangi wojewódzkiej i krajowej, na których uczniowie osiągnęli sporo sukcesów:

·       Sebastian Hnatów w Mistrzostwach Województwa Opolskiego PTSS „Sprawni Razem” w pływaniu  zajął II miejsce na 50 m stylem dowolnym i II miejsce w sztafeta 4 * 25 m;

galeria zdjęć z zawodów sportowych

W Ośrodku działa Sekcja  Sportowa Olimpiad Specjalnych "KARLUSY".

Tutaj odbyły się  Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne LEŚNICA 2007

kliknij w miniaturę, aby otworzyć zdjęcie w powiększeniu