INTERNAT

 

Uczniom zamiejscowym oferujemy bezpłatny pobyt w internacie; rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia,

których wysokość może zostać znacznie obniżona w zależności od dochodów rodziny.

 

                                                                                budynek internatu

 

W internacie mieszka około 40 mieszkańców tworzących 4 grupy.

Każda grupa ma swoją świetlicę i kilka 3-4 osobowych sypialń.

korytarz na II piętrze internatu

 

     murarze odpoczywają po praktyce                                                                   

 Stwarzamy naszym uczniom możliwości do wszechstronnego rozwoju ich zdolności i zainteresowań.

 Realizowane są one poprzez udział w zajęciach sportowych plastycznych, kulturalno- oświatowych,

 kulinarnych, turystyczno- krajoznawczych, technicznych i rozrywkowych.

Samorząd internatu swą ofertą kulturalną zaspakaja różne zainteresowania mieszkańców.

Tutaj możesz pograć w szachy, warcaby, tenisa stołowego, bilard, poćwiczyć na siłowni itp.

Internat zapewnia opiekę medyczną.

 

Zdjęcia z naszych imprez:

Imprezy w Internacie