W piątek 10 czerwca 2011 r. pożegnaliśmy

nasze koleżanki i kolegów z klas kończących naukę w szkole zawodowej.

Będzie ich nam brakować.