Tradycji stało się zadość. Całą społeczność Ośrodka zasiadła przy wilijnym stole.

Były jasełka, kolendy i życzenia