10 XI 2010 r. z okazji

Święta Niepodległości

odbył się uroczysty apel

oraz Dzień Polski