Zgodnie z naszą tradycją, w piątek 20 grudnia odbyło się Spotkanie Opłatkowe.