W czwartek 25.06.2015 r. na uroczystym apelu pożegnali¶my absolwentów

zasadniczej szkoły zawodowej. Będzie nam brakowało ich towarzystwa