Po uroczystym apelu cała szkoła wzięła udział w Biegu Pamięci Narodowej.

Bieg, spacer i zadania do wykonania