"My z niego wszyscy..."

Uroczysty apel z okazji 75 rocznicy powstania PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO.

Poczuli¶my atmosferę tamtych lat