Pan Bogdan zabrał nas na mecz ZAKS-y do Kędzierzyna- KoĽla.

Były niesamowite emocje.