Imprezy i uroczystości szkolne.

Nasi uczniowie w pełni uczestniczą w życiu społecznym szkoły- tworzą je z pełnym

zaangażowaniu, biorąc udział w programach artystycznych, działając w szkolnych

i klasowych samorządach,  uczestnicząc w konkursach i zawodach, gdzie zdobywają nagrody

i odnoszą sukcesy.

Sprawia im to wiele radości.

Zobacz nasze imprezy: