WITAMY NA NASZEJ STRONIE    

 

       Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

                SOSW LEŚNICA funkcjonuje już od sześćdziesięciu lat i posiada bogate doświadczenie zarówno

w wychowaniu, opiece, jak i kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami.

 

 

              

                          W skład Ośrodka wchodzi: 

                                 * Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.                                                    

                                 * Szkoła Podstawowa Specjalna

                                 * Gimnazjum Specjalne

                                 * Szkoła Przysposabiająca do Pracy

                                 * Internat

                                 * Warsztaty Szkolne

       Ośrodek jest placówką o charakterze regionalnym.