DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

uczęszczają uczniowie   po ukończeniu gimnazjum,

którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

w  stopniu umiarkowanym i znacznym.

Trzyletni cykl nauczania z elementami zawodu: ogrodnik, kucharz, krawiec.

Zespoły klasowe w liczbie 6-8 uczniów.

Uczeń osiąga sukcesy na miarę jego możliwości.

Umożliwiamy pełne korzystanie z oferty edukacyjnej - uczeń pracuje

zgodnie ze swoimi psychofizycznymi możliwościami, potrzebami.  

 

Uczniowie w czasie zajęć kucharskich prowadzonych

 pod kierunkiem Joanny Reczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodowa florystyka pokazuje, jak  układać bukiety świąteczne.

 

 

 

PDP piecze ciastka

Dzień Europejski

Na plenerze w Kędzierzynie-Koźlu

PDP Sprzątała Świat