Opiekę nad uczniami i wychowankami sprawuje 39 nauczycieli  i wychowawców.

Zdecydowana większość, to nauczycielz wieloletnim stażem pedagogicznym i posiadający

tytuł nauczyciela dyplomowanego.      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Anna Góra - dyrektor Ośrodka

mgr Tadeusz Leśko - wicedyrektor Ośrodka      
 

mgr Iwona Baszuk - kierownik internatu
mgr Jan Janowski - kierownik Warsztatów Szkoleniowo - Produkcyjnych.

Nauczyciele:

 1. Augustyniak Marek

 2. mgr Baczyńska Alina

 3. mgr Bratek Mirosław                                                                                                               

 4. mgr Dziergas Anna

 5. mgr inż. Hajduk Bogdan

 6. mgr inż. Hajduk Ewa

 7. mgr Hemon Alina

 8. mgr Janicka Sylwia

 9. Knet Karina

 10. mgr Kolender Danuta

 11. mgr Kossakowski Sławomir

 12. Kubina Walter

 13. mgr Kubiszok Ewa

 14. mgr Lepich Małgorzata

 15. mgr Maciaszczyk Alina

 16. mgr Piś Olga                                    

 17. mgr Podyma Andrzej  

 18. mgr Podyma Małgorzata

 19. mgr Przybyłek-Prus Ewa

 20. mgr Reczek Joanna

 21. mgr Siciak Tomasz

 22. mgr Sklebic Maria

 23. mgr Szymkowiak Marzena

 24. mgr Urbaniec Joanna

 25. mgr Walichowski Marek

 26. Zielińska Małgorzata

Wychowawcy internatu:

 1. mgr Baszuk Ryszard

 2. mgr Botor Danuta

 3. mgr Gągalska Joanna

 4. mgr Gruszkowska Ewelina

 5. mgr Konobrocka - Mikulska Agnieszka

 6. mgr Kremser – Kossakowska Dorota

 7. mgr Marczewska Krystyna

 8. mgr Tryczyńska Joanna

 9. mgr Tadewicz Danuta

Uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną oraz opieką:

W Ośrodku zatrudnionych jest 20 pracowników administracji i obsługi.