Konsultacje i wywiadówki dla rodziców uczniów:

21 IX 2012 r. w godz. od 1200 do 1400 wywiadówka dla wszystkich klas

01 X 2012 r. konsultacje w godz. od 1700 do 1800

05 XI 2012 r. konsultacje w godz. od 1700 do 1800

14 XII 2012 r. w godz. od 1200 do 1400 wywiadówka dla wszystkich klas

07 I 2013 r. konsultacje w godz. od 1700 do 1800

22 III 2013 r. w godz. od 1200 do 1400 wywiadówka dla rodziców uczniów kl II aL, II bL

08 IV 2013 r. konsultacje w godz. od 1700 do 1800

17 V 2013 r. w godz. od 1200 do 1400 wywiadówka dla wszystkich klas