II Wojewódzki Rajd Ekologiczny - zdjęcia

 

 

 

Koło ekologiczno-przyrodnicze

 

Edukacja ekologiczna jest ogromną potrzebą naszych czasów. Kształcenie w tej dziedzinie powinno obejmować w zasadzie wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci i młodzież na każdym etapie kształcenia, w każdym typie szkoły.

Edukacja ekologiczna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie jest, więc konieczna, wręcz niezbędna do ich prawidłowego rozwoju uczniów, do osiągnięcia przez nich dojrzałości społecznej, emocjonalnej. Kontakt z przyrodą, poznanie jej i angażowanie się w działania na rzecz jej ochrony jest dla młodzieży źródłem ogromnej radości i satysfakcji. Wychodząc na przeciw tym potrzebom od kilku lat w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w  w Leśnicy działa szkolne koło ekologiczno-przyrodnicze.

 

Główne cele działalności szkolnego koła ekologiczno-przyrodniczego:

  • Rozwijanie świadomości ekologicznej wśród uczniów,
  • Przygotowywanie uczniów do odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony środowiska,
  • Rozwijanie zainteresowań,
  • Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osobowości.

 

Aby skutecznie działać na rzecz środowiska naturalnego trzeba je uprzednio poznać, poczuć, „dotknąć”, dlatego w ramach działalności koła staramy się przede wszystkim jak najwięcej wychodzić na zewnątrz szkoły. Celem naszych wycieczek, podróży były do tej pory m.in.: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, oczyszczalnia ścieków w Strzelcach Opolskich, wysypiska śmieci, opolskie ZOO, Ogród Botaniczny w Zabrzu i we Wrocławiu, Skansen Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach.

Korzystając z bliskiego sąsiedztwa Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” penetrujemy urocze zakątki wokół Góry Św. Anny. We współpracy z pracownikami P.K., organizujemy wyprawę pieszą „W poszukiwaniu wawrzynka wilczełyko”, której głównym celem jest poznanie tej ciekawej rośliny - zwiastuna wiosny.

Organizujemy spotkania i prelekcje z ludźmi związanymi z ochroną środowiska, uczymy się segregować odpady, oszczędzać wodę i energię.

Corocznie wiosną organizujemy szkolny konkurs ekologiczny, w którym biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.