II Wojewódzki Rajd Ekologiczny

Góra Św. Anny 28 V 2008 r.