Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Leśnicy